NOVAMweb

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 Uitslagen solistenconcours Amstelveen 2016Op 28 juni gaat de Accotoer van start. 28 juni bij de Muziek- en Dansschool Amstelveen, 30 juni bij PierK in Hoofddorp en 3 Juli in het Openlucht Theather Elsrijk Amstelveen. Jij, jouw familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd. Ik hoop dat je bij een van deze drie concerten er bij kunt zijn.

De Accotoer
De Accotoer is een serie van drie bijzondere accordeonconcerten. Verschillende accordeonensembles van Robert Baas smelten samen tot 1 groot orkest.
Het Accotoer 2016 orkest heeft een leeftijd opbouw van 8 tot 80 jaar, en samen maken ze er een feest van. Het programma wordt opgebouwd met de mooiste muziekstukken van de verschillende ensemble’s. Veel tango muziek van Astor Piazzolla staat dit keer op het programma. Bijzondere aandacht voor het werk Contrabajisimo, de enige tango die destijds bij de begrafenis van Astor Piazzolla gespeeld werd. Het Accotoer orkest is samengesteld uit leerlingen van de Muziek- en Dansschool Amstelveen, Pier K uit Hoofddorp, Muziekcollectief Ouder-Amstel , Muziekschool Noord uit Amsterdam Noord en spelers van accordeon vereniging AE 2000 uit Hoofddorp.

Programma Accotoer 2016
1-Danse Macabre - Camille Saint-Saëns
2-First day of spring – Pawel Baranek (Motion Trio)
3-Contrabajisimo – Astor Piazzolla
4-Libertango – Astor Piazzolla
5-Omaggio ad Astor Piazzolla – Vladimir Zubitzky
6-Contrabajeando – Astor Piazzolla
7-Tango apassionado – Thomas Ott
8-Tango pour claude – Richard Galliano

De toegang is gratis.

Meer informatie over de Accotoer kun je vinden op Facebook:
1. Accotoer Concert bij de Muziek- en Dansschool Amstelveen 28 juni 19 uur: https://www.facebook.com/events/631622516984732/
2. Accotoer Concert bij het Openlucht theater Elsrijk 3 Juli 15 uur: https://www.facebook.com/events/1715416628726997/
3. Accotoer Concert bij Pier K Hoofddorp, 19:30: https://www.facebook.com/events/1605423916440848/

               
 


Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de NOVAM nodigt haar leden van harte uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die op 11 juni a.s. van 13.00 tot 16.00 zal plaatsvinden in "Hotel De Bilt - Utrecht, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen van de ALV 11 april 2015
3. Financieel en inhoudelijke verslag 2015
4. Jaarrekening 2015
5. Voorstel tot niet heffen van contributie en Buma over 2016
6. Begroting 2016
7. Beleidsnotitie – besluitvorming
8. Bestuursverkiezing afhankelijk van uitslag beleidsnotitie. Kandidaat-bestuursleden dienen zich voor 4 juni schriftelijk bij het secretariaat aan te melden zodat hun kandidaatsstelling aan de leden bekend kan worden gemaakt. In alle gevallen moet de kandidaat zich vooraf schriftelijk bereid hebben verklaard bij de verkiezing de bestuursfunctie te aanvaarden.
9. Rondvraag 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu